Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOstrowska, Urszula
dc.date.accessioned2015-07-13T13:10:14Z
dc.date.available2015-07-13T13:10:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 90-100en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1677
dc.descriptionThe author tackles the question of timeless values of a university, referring to the thought of a Polish philosopher, psychologist and educator, creator and organizer of the Lvov-Warsaw school – Kazimierz Twardowski, with particular emphasis on the essay of captivating wisdom and unique beauty entitled “The dignity of the University” (1933). The thoughts contained in Twardowski’s essay have still not lost their relevance. The values such as truth, reliability, honesty, responsibility, tolerance, justice, creativity, dignity are timeless, particularly valuable and extremely important in the sphere of science and social life, regardless of the occurring world trends or promoted fashion. The timeliness of Twardowski’s thoughts are clearly certified by the rhetoric of contemporary documents on universities, for example: Magna Charta Universitatum (1988); Prague Declaration (2001); Glasgow Declaration (2005) and others, in which authors from different perspectives refer to the writer’s thoughts of the essay on “The dignity of the University”. From the perspective of carried considerations on the timeless values of a university, in the light of Twardowski views, emerges for the present the essential question, namely what tasks of the university in the 21st century are. in fact, the answer draws attention to the eternal tasks which throughout the history have appeared in the university, that is to say: researching, teaching, social service, attention to the university values, care for the ethos and development of the academic culture.en_US
dc.description.abstractAutorka podejmuje kwestię wartości ponadczasowych uniwersytetu, odwołując się do myśli polskiego filozofa, psychologa i pedagoga, twórcy i organizatora Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – Kazimierza Twardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem urzekającego mądrością i niepowtarzalnym pięknem eseju pt. O dostojeństwie Uniwersytetu (1933). Zawarte w eseju przemyślenia Twardowskiego do dziś nie straciły swej aktualności. Wartości takie jak prawda, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja, sprawiedliwość, twórczość, godność są ponadczasowe, szczególnie cenne i niezwykle ważne w sferze naukowej oraz w życiu społecznym, niezależnie od przetaczających się przez świat trendów tudzież lansowanej mody. Zaświadcza ewidentnie aktualność myśli Twardowskiego retoryka współczesnych dokumentów dotyczących uniwersytetów, np. Magna Charta Universitatum (1988); Deklaracja Praska (2001); Deklaracja z Glasgow (2005) i innych, w których autorzy z różnej perspektywy nawiązują do przemyśleń twórcy eseju O dostojeństwie Uniwersytetu. Z perspektywy przeprowadzonych rozważań, na temat wartości ponadczasowych uniwersytetu w myśli Kazimierza Twardowskiego, wyłania się dla współczesności pytanie natury zasadniczej, a mianowicie – jakie są zadania uniwersytetu w XXi wieku. W rzeczy samej odpowiedź kieruje uwagę na takie odwieczne zadania, jakie na przestrzeni dziejów uobecniały się w uniwersytecie, tj. prowadzenie badań, nauczanie, służba społeczna, dbałość o uniwersyteckie wartości, pielęgnacja etosu i rozwój kultury akademickiej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectKazimierz Twardowskien_US
dc.subjectuniversity of timeless valuesen_US
dc.subjecttruthen_US
dc.subjectreliabilityen_US
dc.subjecthonestyen_US
dc.subjectresponsibilityen_US
dc.subjecttoleranceen_US
dc.subjectjusticeen_US
dc.subjectcreativityen_US
dc.subjectdignityen_US
dc.subjectethosen_US
dc.subjectacademic cultureen_US
dc.subjectuniwersytet wartości ponadczasowychen_US
dc.subjectprawdaen_US
dc.subjectrzetelnośćen_US
dc.subjectuczciwośćen_US
dc.subjectodpowiedzialnośćen_US
dc.subjecttolerancjaen_US
dc.subjectsprawiedliwośćen_US
dc.subjectkultura akademicka.en_US
dc.titleO wartościach ponadczasowych uniwersytetu w myśli Kazimierza Twardowskiegoen_US
dc.title.alternativeOn timeless values of university in the thought of Kazimierz Twardowskien_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord