DSpace Repository

Elementy pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Zientkowski, Przemysław
dc.date.accessioned 2015-07-13T12:55:41Z
dc.date.available 2015-07-13T12:55:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 101-109 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1676
dc.description The aim of the article is to present pedagogical aspects in Tadeusz Kotarbiński’s poetry. it seems that the elements of education are examined in philosopher’s praxeology and ethics but they still remain undiscovered in his poetic works. Although after reading all the books of Kotarbiński poetry, one gets the impression that the thoughts contained in them had already been conceived, yet they have been reworded so that freshness and relevance are detectable there, which the careful reader can see in his own reflection. The article has not taken up an in-depth analysis of the range of creativity Kotarbiński, but only outlines specific educational „decalogue”, which is supported by selected fragments of poetry. en_US
dc.description.abstract Artykuł prezentuje aspekty pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaje się, że elementy wychowania obecne i zbadane w prakseologii i etyce filozofa wciąż jeszcze pozostają nieodkryte w jego poetyckiej twórczości. i chociaż po przeczytaniu wszystkich tomików wierszy tego przedstawiciela Szkoły Lwowsko- -Warszawskiej można odnieść wrażenie, że myśli w nich zawarte były już pomyślane i wyartykułowane, to jednak zostały one tak sparafrazowane, że przebija z nich świeżość i aktualność, która uważnego czytelnika zmusza do refleksji. W artykule nie podjęto się dogłębnej analizy tego zakresu twórczości Kotarbińskiego, a jedynie nakreślono swoisty wychowawczy „dekalog”, który poparto wybranymi fragmentami poezji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject Tadeusz Kotarbiński en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject poetry en_US
dc.subject education en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject poezja en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.title Elementy pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego en_US
dc.title.alternative Pedagogical aspects in Tadeusz Kotarbiński’s Poetry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record