DSpace Repository

Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia

Show simple item record

dc.contributor.author Wojcieszek, Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-07-13T12:51:16Z
dc.date.available 2015-07-13T12:51:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 110-121 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1675
dc.description Tadeusz Kotarbinski (a member of the Lvov – Warsaw School) generated chief ethical ideal called “trustworthy guardianship”. it sets a very high ethical standards, especially to those who bring up others. it turns out that this ideal has many practical confirmations (e.g. J. Korczak). The problem arises whether this attitude is possible in everyday life. But it was in the daily practice of academic life of Professor ija Lazari-Pawłowska, who to the author appears as the fulfillment of this ideal. The author gives reasons for such identification, especially in the description of the practice of seminars led by professor Pawłowska. The text indicates humanistic values of the ideal of “trustworthy guardian” and its universal nature and sources. he also emphasizes the relevance of this attitude today, in contemporary culture characterised by many controversies in ethic. en_US
dc.description.abstract Tadeusz Kotarbiński wypracował naczelny ideał etyczny nazywany spolegliwym opiekuństwem. Stawia on bardzo duże wymagania etyczne, zwłaszcza osobom wychowującym innych. Okazuje się, że ideał ten ma wiele potwierdzeń praktycznych ( np. J. Korczak). Powstaje jednak problem zajęcia tej postawy w życiu codziennym. Otóż właśnie w codziennej praktyce nauczania akademickiego profesor Ija Lazari – Pawłowska jawi się autorowi jako spełnienie tego ideału. Autor podaje powody takiej identyfikacji, zwłaszcza w opisie praktyki seminaryjnej prof. Pawłowskiej. Tekst wskazuje na wartości humanistyczne ideału opiekuna spolegliwego i jego uniwersalny charakter oraz źródła. Podkreśla też aktualność tej postawy w dzisiejszych czasach wykazujących liczne napięcia w kulturze dotyczące wyborów etycznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject pedeutology en_US
dc.subject Lvov-Warsaw School en_US
dc.subject trustworthy guardian en_US
dc.subject ethics en_US
dc.subject teaching in high school en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject pedeutologia en_US
dc.subject Szkoła Lwowsko-Warszawska en_US
dc.subject opiekun spolegliwy en_US
dc.subject etyka en_US
dc.subject dydaktyka w szkole wyższej en_US
dc.subject Ija Lazari-Pawłowska en_US
dc.title Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia en_US
dc.title.alternative The Didactic Practice of Professor Ija Lazari-Pawłowska as an Example of “Trustworthy Guardian” – the Pupils Reflections en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record