Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKamosiński, Sławomir
dc.date.accessioned2015-03-02T12:56:50Z
dc.date.available2015-03-02T12:56:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2014, Tom 6, s. 63-74en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1514
dc.descriptionThe paper analyzes the developments in Polish brands of products within the period of transformation of the Polish economic system that began in 1990. Both the brands that the People’s Republic of Poland inherited from the interwar period and the ones created within 1945-1989 have been referred to in the paper. Basing on the empirical examples, the author specifies the reasons why some brands have been able to survive until today, despite the competition on the internal market increased after 1990. Furthermore, the brands that disappeared for ever have been presented herein. Besides, the paper describes the attitude of external investors to the Polish brands of products the title to which they acquired on investing their capital in a particular enterprise. Moreover, the problem of renaming has been raised. Some of the Polish investors, when deciding on a wide expansion onto the international markets, create their own new brand and thus give up the old one, inherited from the period of the People’s Republic of Poland.en_US
dc.description.abstractNiniejszy artykuł analizuje losy polskich marek produktów w okresie przebudowy systemu gospodarczego w Polsce, którą zapoczątkowano w 1990 roku. Zwrócono uwagę na losy zarówno tych marek, które Polska Ludowa odziedziczyła po okresie międzywojnia, jak i na te wykreowane w latach 1945-1989. Na podstawie empirycznych przypadków określono przyczyny, które pomogły niektórym markom produktów przetrwać do dnia dzisiejszego, pomimo zwiększonej po 1990 roku konkurencji na rynku wewnętrznym. Wskazano również te marki, które zniknęły bezpowrotnie. Omówiono stosunek inwestorów zewnętrznych do polskich marek produktów, do których prawa nabyli oni wraz z inwestycją kapitału w określonym przedsiębiorstwie. Podjęto problem renamingu. Część polskich inwestorów, decydując się na szeroką ekspansję na rynkach międzynarodowych, zdecydowała się na kreowanie nowej, własnej marki i porzucenie starej, którą odziedziczono po okresie Polski Ludowej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectmarka produktuen_US
dc.subjectpozycjonowanie produktuen_US
dc.subjectmarketingen_US
dc.subjectgospodarka niedoborówen_US
dc.subjecttransformacja gospodarkien_US
dc.subjectstrategia promocji markien_US
dc.subjectproduct branden_US
dc.subjectproduct positioningen_US
dc.subjectmarketingen_US
dc.subjectshortage economyen_US
dc.subjecttransformation of economyen_US
dc.subjectbrand promotion strategyen_US
dc.titleMarka produktów w okresie transformacji gospodarki polskiej (analiza empiryczna)en_US
dc.title.alternativeBrand of Products in the Transformation Period of Polish Economy – an Empirical Analysisen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord