Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Joanna Schiller-Rydzewska
  Kazimierz Serocki – przemiany twórcze i ich konteksty
 • Tomasz Marcin Kienik
  Świat sonorystyki Kazimierza Serockiego
 • Marlena Winnicka
  Technika koncertująca w sonorystycznych utworach Kazimierza Serockiego
 • Grzegorz Rubin
  Twórczość chóralna Kazimierza Serockiego
 • Maryla Renat
  Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik
  Twórczość Clary Wieck i Cecile Chaminade jako obraz funkcji kobiety w europejskim życiu muzycznym – czyli pytanie, czy istnieje ecriture femine w muzyce
 • Adam Rosiński
  Zastosowanie wirtualnych instrumentów muzycznych w realizacji udźwiękowienia kompozycji i aranżacji muzycznych
 • Elżbieta Szubertowska
  Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej funkcji wychowawczych
 • Małgorzata Okupnik
  Animacja. Rekurs w stronę teorii i praktyczne implikacje
 • Beata Kamińska
  Rola kościołów i świetlic przykościelnych w organizowaniu imprez kulturalnych i pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Anna Janosz-Olszowy
  Motywy i potrzeba godności własnej u pracowników instytucji kultury na przykładzie Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
 • Katarzyna Wal
  Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
 • Elżbieta Szubertowska
  Katarzyna Ziołowicz, Joanna Sztejnbis-Zdyb (red.) / Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka. Kielce 2011
 • Marlena Winnicka
  Jacek Bramorski (red.) / Musica Sacra 7
 • Anna Janosz-Olszowy
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Animacja kultury jako element integracji i poznania potrzeb kulturalnych środowiska”
 • Grzegorz Rubin
  Jubileusz Włodzimierza Lecha Puchnowskiego
 • Beata Kamińska
  Kolęda w polskiej edukacji muzycznej: muzyka - zajęcia artystyczne - szkolne zespoły muzyczne
 • Najnowsze pozycje