DSpace Repository

Google czy bibliotekarz? Potrzeby i oczekiwania użytkowników Internetu w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy

Show simple item record

dc.contributor.author Weryho, Maciej
dc.contributor.author Zmitrowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-11-21T14:35:39Z
dc.date.available 2013-11-21T14:35:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji, pod red. K. Domańskiej, B. Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2009, s. 9-21
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/137
dc.description Internet jest niezwykle atrakcyjnym medium, oferującym dostęp do ogromnych zasobów wiedzy, jednak w bardzo dużym stopniu rozproszonych i zróżnicowanych. W referacie przedstawiono analizę badań przeprowadzonych na początku 2009 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczących umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania edukacyjnych zasobów cyfrowych i dostępnych w Sieci globalnej narzędzi wyszukiwawczych. Istotną częścią badania było także uzyskanie informacji na temat ich oczekiwań wobec bibliotekarzy pracujących w Oddziale Informacji Naukowej. en_US
dc.description.abstract The Internet is an extremely attractive medium offering access to enormous resources of knowledge which, however, are scattered and differentiated. This report contains the analysis of the research carried out at the beginning of 2009 in the computer laboratory at the Main Library of the Kazimierz Wielki University. It concerned the students’ skills in utilizing the digital resources as well as other searching tools, accessible in the Internet. The other important part of the research was to gain information about the expectations towards librarians working in the Information Department. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject użytkownicy informacji en_US
dc.subject badania en_US
dc.subject library users en_US
dc.subject research en_US
dc.subject Biblioteka UKW
dc.title Google czy bibliotekarz? Potrzeby i oczekiwania użytkowników Internetu w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska