Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWeryho, Maciej
dc.contributor.authorZmitrowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned2013-11-21T14:35:39Z
dc.date.available2013-11-21T14:35:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji, pod red. K. Domańskiej, B. Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2009, s. 9-21
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/137
dc.descriptionInternet jest niezwykle atrakcyjnym medium, oferującym dostęp do ogromnych zasobów wiedzy, jednak w bardzo dużym stopniu rozproszonych i zróżnicowanych. W referacie przedstawiono analizę badań przeprowadzonych na początku 2009 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczących umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania edukacyjnych zasobów cyfrowych i dostępnych w Sieci globalnej narzędzi wyszukiwawczych. Istotną częścią badania było także uzyskanie informacji na temat ich oczekiwań wobec bibliotekarzy pracujących w Oddziale Informacji Naukowej.en_US
dc.description.abstractThe Internet is an extremely attractive medium offering access to enormous resources of knowledge which, however, are scattered and differentiated. This report contains the analysis of the research carried out at the beginning of 2009 in the computer laboratory at the Main Library of the Kazimierz Wielki University. It concerned the students’ skills in utilizing the digital resources as well as other searching tools, accessible in the Internet. The other important part of the research was to gain information about the expectations towards librarians working in the Information Department.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectużytkownicy informacjien_US
dc.subjectbadaniaen_US
dc.subjectlibrary usersen_US
dc.subjectresearchen_US
dc.subjectBiblioteka UKW
dc.titleGoogle czy bibliotekarz? Potrzeby i oczekiwania użytkowników Internetu w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczyen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska