Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWiśniewski, Janusz
dc.date.accessioned2014-10-28T11:42:48Z
dc.date.available2014-10-28T11:42:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2014, Tom 5, s. 75-90en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1157
dc.descriptionThe purpose of the inclusion of the regulations on employing workers in the form of telework in the Labor Code was only to regulate the special rights and obligations of the parties to work relationship, which specify the work performed within telework, described in art. 675 of the Labor Code. In consequence, the essence of telework is that it makes the workplace more flexible. On the other hand, regular performance of work outside the workplace (in principle, in any place agreed on by the parties to the employment contract) is possible thanks to dynamic development of advanced technologies (electronic communication media). Telework should be perceived as an opportunity rather than a threat, since it inscribes itself in the transformation process of the employer and employee as well as in the essence of present- day challenges brought about by increased globalization, growing competition and development of knowledge-based societyen_US
dc.description.abstractWprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów o zatrudnianiu pracowników w formie telepracy nie miało na celu rozstrzygania o charakterze prawnym stosunku, a jedynie uregulowanie szczególnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, w ramach którego jest wykonywana praca w warunkach telepracy – określonych w art. 675 k.p. W konsekwencji istota telepracy sprowadza się do uelastycznienia miejsca wykonywania pracy. Z kolei wykonywanie regularnie pracy poza zakładem pracy (w zasadzie w dowolnym miejscu - uzgodnionym przez strony umowy o pracę) jest możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi nowoczesnych technologii (środków komunikacji elektronicznej). Telepracę należy postrzegać jako szansę, a nie jako zagrożenie, wpisuje się bowiem w proces transformacji pracodawcy i pracownika oraz w istotę współczesnych wyzwań – charakteryzujących się nasilającymi się procesami globalizacyjnymi, rosnącą konkurencją i kształtowaniem się „społeczeństwa wiedzy”en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjecttelepracaen_US
dc.subjecttelepracowniken_US
dc.subjectśrodki komunikacji elektronicznejen_US
dc.subjectmiejsce pracy telepracownikaen_US
dc.subjectzadaniowy system czasu pracyen_US
dc.subjectteleworken_US
dc.subjectteleworkeren_US
dc.subjectmeans of electronic Communicationsen_US
dc.subjectthe teleworker’s workplaceen_US
dc.titleIstota telepracyen_US
dc.title.alternativeThe essence of teleworken_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord