Wyświetlanie pozycji 1-10 z 10

  • Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności - KRSS: konstrukcja i ocena właściwości psychometrycznych 

   Brzezińska, Anna Izabela; Wolski, Paweł (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   This paper presents a new research tool: the KRSS (Questionnaire on Coping With Ability Loss). The questionnaire is used to determine the stage of the process of coping with ability loss that the interviewee with acquired ...
  • Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży 

   Zadworna-Cieślak, Magdalena; Kaflik-Pieróg, Martyna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The purpose of the study was to establish psychosocial determinants of health behaviour of young people. The research was conducted on the group of 220 full families. In each family mother, father and adolescent child was ...
  • Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki a ich zachowania i przeżycia związane z pracą 

   Basińska, Małgorzata; Andruszkiewicz, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The aim of this study was to evaluate the types of individual behaviors and work related experiences within a group of nurses and to determine the relationship with the strategies used to cope with stress at work. 150 ...
  • Czynnikowa struktura jakości życia młodzieży 

   Oleś, Maria (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The goal of this article is to introduce factor structure of subjective quality of life in adolescents investigated by means of four questionnaires: Youth Quality of Life - Research Version (YQOL-AV) by Topolski et al., ...
  • Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej 

   Mróz, Barbara; Turkiewicz, Agnieszka; Mordarski, Sylwester (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   This paper aims at an analysis of the phenomenon of burnout and its psychological manifestations in a group of anesthesiologists and intensive care nurses compared to a group of those doctors and nurses who do not work in ...
  • Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków 

   Talik, Elżbieta; Szewczyk, Leszek (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The aim of this study was to examine relationship between coping strategies with stressful situations and the selected personal resources: the sense of controllability of this situation and the self-efficacy. 451 adolescents ...
  • Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej - rola prężności 

   Ogińska-Bulik, Nina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   Experiencing stressful situations, such as cancer disease, may be related not only to negative consequences, but also positive changes. Those changes contribute the phenomena, which have been called posttraumatic growth. ...
  • Kazimierza Obuchowskiego „Refleksje autobiograficzne psychologa”: notatki na marginesie 

   Zeidler, Włodzisław (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  • Nadużywanie alkoholu - dezadaptacyjna reakcja na stres zawodowy? 

   Orlak, Katarzyna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The purpose of this study was to examine the relation of being overworked with alcohol abuse considering also the beliefs, personality traits and DDA syndrome. Totally 60 persons have been tested. Temperament and Character ...
  • Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażenie afektywne 

   Wróbel, Monika (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The aim of the study was to identify individual determinants of susceptibility to affective contagion. Particular emphasis was placed on the variables whose role in determining susceptibility to affective contagion is still ...