Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej - rola prężności 

      Ogińska-Bulik, Nina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Experiencing stressful situations, such as cancer disease, may be related not only to negative consequences, but also positive changes. Those changes contribute the phenomena, which have been called posttraumatic growth. ...