Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej 

      Mróz, Barbara; Turkiewicz, Agnieszka; Mordarski, Sylwester (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      This paper aims at an analysis of the phenomenon of burnout and its psychological manifestations in a group of anesthesiologists and intensive care nurses compared to a group of those doctors and nurses who do not work in ...