Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży 

      Zadworna-Cieślak, Magdalena; Kaflik-Pieróg, Martyna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      The purpose of the study was to establish psychosocial determinants of health behaviour of young people. The research was conducted on the group of 220 full families. In each family mother, father and adolescent child was ...