Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9

  • Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego 

   Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016)
   Celem prowadzonych badań uczyniono opisanie i wyjaśnienie procesu doświadczania niepełnosprawności w życiu młodych dorosłych w perspektywie czasu, odkrycie subiektywnych sensów i znaczeń, jakie narratorzy nadali swojej ...
  • Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików 

   Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013)
   Rozważania koncentrują się wokół życia Dorosłych Dzieci Alkoholików. Celem badań było poznanie, wyjaśnienie oraz interpretowanie istoty, przebiegu oraz skutków zdarzeń krytycznych w życiu DDA. Przedstawione w pracy badania ...
  • Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana) 

   Gołuński, Mirosław (2017)
   W tekście Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana) autor podejmuje refleksję nad wykorzystanie miopistu w konstruowaniu metanarracyjnych motywów w powieści fantastycznej. Wskazuje on ...
  • Homo narrator 

   Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021)
   Podjęte w pracy rozważania krążą wokół postaci, roli i zadań homo narratora we współczesnym świecie. Ukazują historie życia homo narratora z perspektywy świadka codziennych zdarzeń. Rozważania zawarte w książce zapraszają ...
  • Kondycja człowieka w warunkach ponowoczesności - tożsamość a osoba 

   Strzelecki, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   The title of this academic work presents the opposition of the identity and the person in miscellaneous references. Both categories relate to the importance of the human condition with the reference to human himself, ...
  • Kreacje zawodowe matek w ich narracjach 

   Sobolewska-Popko, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Współcześnie wiele kobiet chce aktywnie uczestniczyć w przestrzeni społecznej, realizując się zawodowo. Sfera pracy staje się równie ważną przestrzenią, podobnie jak rodzina czy wiele innych. Wzrastający poziom bezrobocia ...
  • Narracja jako temporalna podróż po świecie sensów i znaczeń 

   Krawczyk-Bocian, Amelia; Leppert, Roman (2020)
   Przedmiotem artykułu jest narracja, towarzysząca człowiekowi w toku biograficznego życia. Tak pojmowana narracja występuje w zwyczajnej ludzkiej rozmowie, która pozwala zarówno narratorowi, jak i słuchającym narracji ...
  • Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza 

   Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019)
   Zawarte w książce rozważania ujmują narrację jako szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty ...
  • „Zanim rozpocznie się szkoła…” - wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela - wychowawcy uczniów pierwszej klasy 

   Nowak, Joanna (2016)
   Wspieranie rozwoju dzieci to jedno z najważniejszych zadań nauczyciela – wychowawcy. Artykuł prezentuje wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów klasy pierwszej. Podstawą analizy ...