Witamy w repozytorium

Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Struktura zasobu odpowiada wydziałom i jednostkom uczelni. Głównym celem serwisu jest upowszechnianie dorobku naukowego oraz promocja badań prowadzonych na bydgoskim uniwersytecie.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Węgorek, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  tematem powyższego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce pieśni ludowej w świadomości oraz twórczości romantyków? Od razu wypada zaznaczyć, że autor nie rości sobie prawa do jednoznacznego i pełnego ...
 • Janosz, Anna; Eliasz, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Tekst mówi o polskich kompozytorach, którzy w II połowie XIX i I połowie XX wieku naśladowali twórczość Chopina. Pojawiają się takie nazwiska, jak: Władysław Żeleński, zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław ...
 • Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej autorka prezentuje krótką charakterystykę sytuacji w Polsce po II wojnie światowej. Omawia również sytuację artystów w tej nowej rzeczywistości. Kolejna część to ...
 • Nidecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Koncerty fortepianowe polskiego kompozytora Andrzeja Nikodemowicza (1925-2017) należą do późnego i dojrzałego okresu jego twórczości. IV Koncert fortepianowy powstał w 2003 r. Jedną z najważniejszych cech koncertu jest ...
 • Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Patriotyzm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Niby wszyscy wiedzą i czują, czym jest, ale trudno jest im je opisać. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością zmieniały się również atrybuty patriotyzmu. W czasach ...

View more