Statistics

Total Visits

Views
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5695
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4543
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 3059
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 2932
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych 2531
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2391
Rola sztuki w życiu człowieka(legacy) 2368
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001(legacy) 2329
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2308