Wszystkie wizyty

Przeglądań
3D printing technologies in rehabilitation engineering5961
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy)4713
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska4625
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy4572
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 19933464
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych3275
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej3221
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji3197
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik3058
Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki2585