Wszystkie wizyty

Przeglądań
Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru3971
Współczesne zagrożenia społeczne i metody ich minimalizacji3899
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska3335
Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego - polska adaptacja metody2826
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik1871
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji1823
Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej1600
Sport w perspektywie procesu wychowawczego1573
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej1531
Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce1495