Statistics

Total Visits

Views
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5601
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4513
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 2422
Rola sztuki w życiu człowieka(legacy) 2368
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2352
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001(legacy) 2329
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik(legacy) 2232
Urlopy związane z rodzicielstwem 2124
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 2107