Statistics

Total Visits

Views
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5755
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4555
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 3262
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 3183
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych 2763
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 2457
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 2452
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2422
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2420