Wszystkie wizyty

Przeglądań
Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru938
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska788
Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego - polska adaptacja metody774
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej512
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji457
Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce456
Sport w perspektywie procesu wychowawczego432
Poziom zdolności motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym a uczestnictwo w zajęciach z pływania423
Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów416
S. Lipsitz Bem / Męskość kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk 2000331