Wszystkie wizyty

Przeglądań
3D printing technologies in rehabilitation engineering5775
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy)4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy4556
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska3371
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 19933256
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych2835
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej2536
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji2520
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik2457
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej2427