REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Polska adaptacja Kwestionariusza Giętkości Strategicznej (Strategic Flexibility Questionnaire) R. Cantwella

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje