Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki: Recent submissions