Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2021-11-05T09:11:40Z
dc.date.available2021-11-05T09:11:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski, Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7587-164-7
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7954
dc.description.abstractW książce zostały ukazane zagadnienia edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, które mają na celu wspieranie integracji społeczno-kulturowej, zawierają treści dotyczące tożsamości, obywatelskości i wspólnotowości europejskiej oraz zakładają formalną i nieformalną współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji. Autor podejmuje m.in. kwestie komunikacji, dyskryminacji i integracji kultur, wyróżnianych na podstawie narodowości, rasy, płci, religii, orientacji seksualnej, sytuacji socjalnej. Wielostronne przedstawienie okoliczności integracji europejskiej, związanych z nią zagadnień edukacyjnych, spis około 200 instytucji i organizacji międzynarodowych oraz zamieszczenie bogatego wyboru literatury przedmiotu czynią z książki swoisty przewodnik, przydatny badaczom problematyki europejskiej, nauczycielom, uczniom i studentom oraz osobom zainteresowanym zróżnicowaniem kulturowym w różnych kontekstach.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherOficyna Wydawnicza "Impuls"en_US
dc.subjectEuropaen_US
dc.subjectInnyen_US
dc.subjectObcyen_US
dc.subjectedukacja europejskaen_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectedukacja wielokulturowaen_US
dc.subjectmiędzykulturowośćen_US
dc.subjectwielokulturowośćen_US
dc.subjectedukacja regionalnaen_US
dc.subjectedukacja obywatelskaen_US
dc.subjectpograniczeen_US
dc.titleEdukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowościen_US
dc.title.alternativeKoncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiegoen_US
dc.typeBooken_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord