Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Satysfakcja z pracy zawodowej u żołnierzy szeregowych 

      Molesztak, Aldona (Wydawnictwo KUL, 2013)
      Celem przeprowadzonych badań było określenie satysfakcji z pracy na tle wsparcia otoczenia, płci psychologicznej oraz miejsca pracy. Badaniami objęto żołnierzy zawodowych, wyjeżdżających ma misje wojskowe. Badaniami objęto ...