Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Przyczyny i czas pozostawania w bezdomności mężczyzn a ich percepcja siebie w relacjach z innymi ludźmi 

   Basińska, Małgorzata; Grzankowska, Izabela; Kwidzińska, Elżbieta (2014)
   Wprowadzenie. Obserwuje się, że przybywa osób bezdomnych. Wśród nich jest wielu pozostających w bezdomności przez coraz dłuższy odcinek czasu. Analizy zjawiska nie pozwalają na wskazanie jednoznacznych przyczyn ...
  • Samoocena i satysfakcja z życia współczesnych matek 

   Lewicka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021)
   Celem pracy było ukazanie związków pomiędzy samooceną, satysfakcją z życia a zmiennymi socjodemograficznymi. Samoocena badanych matek jest na bardzo niskim i niskim poziomie, podobnie jak satysfakcja z życia, która u ...
  • Satisfaction paradox in old age 

   Błachnio, Aleksandra; Fabiś, Artur (2018)
   Demographic ageing is a phenom enon noticed in many societies, but its dynamics and characteristics are different. This paper presents results of research on life satisfaction in old age among ...
  • Satysfakcja z życia osób bezdomnych 

   Basińska, Małgorzata; Sucharska-Daraż, Anna; Wolszczak, Katarzyna (2014)
   Bezdomność to istotny problem zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym, mimo to na gruncie psychologii nie znajdujemy wielu opracowań opisujących i wyjaśniających jego specyfikę. Celem prezentowanych badań była ...