Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Samoocena i satysfakcja z życia współczesnych matek 

      Lewicka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021)
      Celem pracy było ukazanie związków pomiędzy samooceną, satysfakcją z życia a zmiennymi socjodemograficznymi. Samoocena badanych matek jest na bardzo niskim i niskim poziomie, podobnie jak satysfakcja z życia, która u ...