Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Utopia jako impuls innowacji w edukacji 

      Czerwiński, Kazimierz (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015)
      Utopia może być postrzegana nie tylko jako synonim nierealnej wizji, ale również jako ideał mogący ukierunkować dążenie do konstruktywnej zmiany. Możliwa do realizacji utopia staje się zazwyczaj impulsem do powstania ...