Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • XVIII-wieczny księgozbiór cechu piekarzy gdańskich 

      Kropidłowski, Zdzisław (2017)
      W Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowało się zestawienie ksiąg będących w posiadaniu cechu piekarzy, przechowywanych w końcu XVIII wieku, w żelaznej skrzyni, małej szafce i w skrzyni przeznaczonej na księgi. Do naszych ...