DSpace Repository

"Znaczący uszczerbek" jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2021-07-15T12:18:39Z
dc.date.available 2021-07-15T12:18:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Jakuszewicz Adam, "Znaczący uszczerbek" jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, W: Prawa człowieka w Polsce - perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, red. Marcin Jastrzębski, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. Bydgoszcz 2020, S. 67-88 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7833
dc.description.abstract Wymóg znaczącego uszczerbku jako przesłanka dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza, że naruszenie prawa, choć rzeczywiste z prawnego punktu widzenia, powinno być na tyle poważne, by uzasadnić rozpatrzenie skargi przez Trybunał. Ocena minimalnej dolegliwości uszczerbku jest względna i zależy od wszystkich okoliczności sprawy. Badając omawianą przesłankę, Trybunał kieruje się przede wszystkim kryteriami obiektywnymi, choć bierze także pod uwagę subiektywną perspektywę skarżącego. Ponadto Trybunał uwzględnia charakter naruszonego prawa oraz wpływowego naruszenia na osobistą sytuację skarżącego. Ze względu na cenny charakter omawianej przesłanki Trybunałowi przysługuje znaczny margines swobody, co może rodzić wątpliwości dotyczące zagwarantowania prawa jednostki do wnoszenia skarg. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject Europejski Trybunał Praw Człowieka en_US
dc.subject znaczący uszczerbek en_US
dc.subject dopuszczalność skargi do ETPC en_US
dc.subject margines swobody en_US
dc.title "Znaczący uszczerbek" jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record