DSpace Repository

Jan Fryling - delegat rządu RP na uchodźstwie w Chinach i Indiach (1943-1956)

Show simple item record

dc.contributor.author Szatlach, Maria
dc.date.accessioned 2021-07-07T11:22:09Z
dc.date.available 2021-07-07T11:22:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szatlach M.: Jan Fryling - delegat rządu RP na uchodźstwie w Chinach i Indiach (1943-1956), W: Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych, red. A. Sudoł, M. Bierzyńska-Sudoł. Bydgoszcz 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7767
dc.description Jan Fryling began his diplomatic career in the 30s of the twentieth century and continued it until 1956. After the end ofWWII, he was a delegate of the Polish government-in-exile in China and India. After the completion of his diplomatic mission, he left for the United States. He was a great patriot, that was reflected in his words and deeds. One can admire his steadfastness of character and love of homeland. The aim of the article is to present Jan Fryling, the last diplomat of Polish government in exile in China and India. en_US
dc.description.abstract Jan Fryling rozpoczął karierę dyplomatyczną w latach 30. XX wieku i kontynuował ją do 1956 roku. Po zakończeniu II wojny światowej był delegatem polskiego rządu na uchodźstwie w Chinach i Indiach. Po zakończeniu misji dyplomatycznej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Był wielkim patriotą, co przejawiało się w jego słowach i czynach. Można podziwiać go za niezłomność charakteru i ukochanie Ojczyzny. Celem artykułu jest przedstawienie i przybliżenie czytelnikom ciekawej postaci Jana Frylinga, ostatniego dyplomaty polskiego rządu na uchodźstwie w Chinach i Indiach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject dyplomata en_US
dc.subject rząd na uchodźstwie en_US
dc.subject Lwów en_US
dc.subject patriotyzm en_US
dc.subject Jan Fryling en_US
dc.title Jan Fryling - delegat rządu RP na uchodźstwie w Chinach i Indiach (1943-1956) en_US
dc.title.alternative Jan Fryling - a Delegate of the Polish Government in Exile in China and India (1943-1956) en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record