DSpace Repository

Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku : zarys problemu

Show simple item record

dc.contributor.author Kamosiński, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-06-21T13:25:11Z
dc.date.available 2021-06-21T13:25:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Kamosiński Sławomir, Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku : zarys problemu, W: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce, red. K. Biskup, Z. Bukowski. Bydgoszcz 2014, S. 31-57 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7728
dc.description.abstract Rozwój sektora produkcji lotniczej w Polsce przebiegał w dwóch fazach w latach 1990-2012. W pierwszej dekadzie 1990-2000 przedsiębiorstwa działające w tym sektorze podjęły próbę reorganizacji geograficznej kierunków współpracy. Praktycznie „w nocy” zerwane zostały związki gospodarcze z sektorem lotniczym byłych państw demokracji ludowej. Sytuacja przemysłu lotniczego w Polsce zaczęła się zmieniać zarówno po 2000 roku, kiedy Polska została członkiem NATO, jak i po 2004 roku, kiedy przystąpiła do Unii Europejskiej. niezawodny partner gospodarczy dla międzynarodowego kapitału. Poza tym regulacja praw własności intelektualnej zwiększyła zaufanie inwestorów zagranicznych do naszego kraju. Kolejnym czynnikiem stymulującym napływ kapitału zagranicznego do przemysłu lotniczego było przyjęcie Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i nagrodzone sukcesem w 2012 roku próby naszego kraju wejścia do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niewątpliwie bez udziału kapitału zagranicznego i napływu zagranicznych technologii , sektor lotniczy i kosmiczny w Polsce nie osiągnąłby swojego obecnego stanu. Ponadto należy podkreślić, że poza koncernami międzynarodowymi, w przemyśle lotniczym działa wiele małych, rodzinnych firm. Projektują i wytwarzają lekkie i ultralekkie samoloty i szybowce, a także szereg zaawansowanych technologicznie detali wykorzystywanych do budowy silników lotniczych, części wyposażenia i wyposażenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject sektor produkcji lotniczej en_US
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstw en_US
dc.subject konstrukcje lotnicze en_US
dc.subject kapitał zagraniczny en_US
dc.subject klastry lotnicze en_US
dc.subject marketing produktów sektora lotniczego en_US
dc.subject sektor B+R w przemyśle lotniczym en_US
dc.title Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku : zarys problemu en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record