DSpace Repository

Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2021-06-21T11:28:36Z
dc.date.available 2021-06-21T11:28:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Jakuszewicz Adam , Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP, W: Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, red. Sławomir Kamosiński, Jolanta Laskowska. Bydgoszcz 2017, S. 15-36 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7719
dc.description.abstract Zasada społecznej gospodarki rynkowej opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach systemowych: wolności jednostki i elementach państwa społecznego. Realizacja tej zasady zakłada aktywny, choć ograniczony udział państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych. Zaangażowanie władz państwowych powinno przede wszystkim zmierzać do pogodzenia dwóch często sprzecznych wartości; efektywność ekonomiczna i sprawiedliwość społeczna. Ze względu na nieokreślony charakter zasady społecznej gospodarki rynkowej ustawodawca ma znaczną swobodę w przyjmowaniu określonych rozwiązań prawnych i kształtowaniu polityki gospodarczej. Art. 20 Konstytucji RP nakazuje jednak powstrzymanie się od przyjmowania rozwiązań prawnych, w tym ustaw przyznających szerokie prawa socjalne, których działanie skutkowałoby ingerencją w rynek, czyli w dużym stopniu liberalny charakter również polskiego systemu gospodarczego jak znaczne zahamowanie wzrostu gospodarczego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject społeczna gospodarka rynkowa en_US
dc.subject ustrój gospodarczy RP en_US
dc.subject państwo społeczne en_US
dc.subject swoboda działalności gospodarczej en_US
dc.subject zasada solidarności en_US
dc.subject zasada dialogu i współpracy partnerów społecznych en_US
dc.title Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record