DSpace Repository

Wymóg bezstronności pracowników administracji jako zasada prawa

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2021-06-17T11:48:46Z
dc.date.available 2021-06-17T11:48:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Jakuszewicz Adam, Wymóg bezstronności pracowników administracji jako zasada prawa, W: Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym. Teoria i praktyka, red. Tomasz Bojar-Fijałkowski. Bydgoszcz 2019, S. 69-84 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7705
dc.description.abstract Bezstronna decyzja w sensie prawnym to decyzja podjęta w sytuacji, gdy na agenta w możliwie największym stopniu uniemożliwiają wpływ typowe czynniki, które są zasadniczo nieistotne dla jego przedmiotu. O ile prawodawca jest w stanie regulować okoliczności zewnętrzne, które mogą zapewnić bezstronne zachowanie pracowników administracji, o tyle sam proces dochodzenia przez funkcjonariusza decyzji w danej sprawie ze stosowania prawa pozostaje poza kontrolą prawną. Rzetelność i obiektywność decyzji można uprawdopodobnić jedynie ex post na podstawie argumentów przedstawionych przez funkcjonariusza w jej uzasadnieniu. Biorąc pod uwagę jego ograniczoną wykonalność, podstawową rolą ogólnego prawnego obowiązku bezstronności administracji publicznej jest zakorzenienie w funkcjonariuszach ideału moralnego, do którego należy dążyć w ich codziennym toku działania. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject prawo en_US
dc.subject administracja en_US
dc.subject zasada bezstronności en_US
dc.subject gwarancje bezstronności en_US
dc.subject sytuacja bezstronności en_US
dc.title Wymóg bezstronności pracowników administracji jako zasada prawa en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record