DSpace Repository

Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce na tle rozwiązań prawno-międzynarodowych oraz regulacji innych krajów

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2021-06-17T11:30:20Z
dc.date.available 2021-06-17T11:30:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Jakuszewicz Adam, Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce na tle rozwiązań prawno-międzynarodowych oraz regulacji innych krajów, W: Samorząd terytorialny : wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, red. Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński. Bydgoszcz 2015, S. 42-71 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7704
dc.description.abstract W ostatnich dziesięcioleciach wiele krajów przyznało prawa wyborcze w wyborach na szczeblu lokalnym cudzoziemcom legalnie przebywającym na ich terytorium, co w większym stopniu sprzyja realizacji zasady państwa demokratycznego. Z tego powodu przyjęcie takiego rozwiązania byłoby również w Polsce pożądane, niemniej jednak nie mogłoby ono zostać wprowadzone na poziomie ustawowym, tj. poprzez nowelizację Kodeksu wyborczego, ale wymagałoby to wcześniejszej nowelizacji Konstytucja RP. Główną przeszkodą prawną uniemożliwiającą wzmocnienie praw wyborczych w celu ich przyznania cudzoziemcom jest art. 61 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 4 ust. 1, gdzie suwerenna władza w państwie przypada Narodowi, a także z podziałem konstytucyjnych praw i wolności na uprawnienia gwarantowane każdemu i zastrzeżone wyłącznie dla obywateli polskich. Problemu tego nie da się rozwiązać poprzez wykładnię wspomnianego artykułu zgodnie z innymi istotnymi zasadami rangi konstytucyjnej. W szczególności rozszerzenie zakresu praw wyborczych nie byłoby możliwe wyłącznie poprzez oparcie się na konstytucyjnej definicji „wspólnoty samorządowej”. To samo dotyczy powoływania się na istniejącą praktykę legislacyjną zmierzającą do wzmocnienia praw i wolności zastrzeżonych dla obywateli w innych dziedzinach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject wybory samorządowe en_US
dc.subject udział cudzoziemców w życiu politycznym en_US
dc.subject zasada demokracji en_US
dc.subject prawa polityczne en_US
dc.title Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce na tle rozwiązań prawno-międzynarodowych oraz regulacji innych krajów en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record