DSpace Repository

Obraz siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowa a akceptacja choroby

Show simple item record

dc.contributor.author Przybysz, Marta
dc.contributor.author Basińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2021-06-10T13:01:15Z
dc.date.available 2021-06-10T13:01:15Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Przybysz M., Basińska M.: Obraz siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowa a akceptacja choroby, W: Człowiek chory: aspekty biopsychospołeczne. 1, red. K. Janowski, J. Gierus. Lublin 2019, s. 307-321. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7658
dc.description.abstract Wstęp: Obraz siebie wywiera ogromny wpływ na ludzkie zachowanie, emocje i motywacje. Wiedza o tym, jak człowiek siebie spostrzega, jaką ma koncepcję siebie, jest kluczowa dla zrozumienia jego zachowania zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Obraz siebie jest między innymi wyznacznikiem stopnia akceptacji choroby i przystosowania się do niej na poziomie emocjonalnym. Celem badania było opisanie obrazu siebie, zarówno aktualnego, jak i retrospektywnego, określenie zmian w obrazie siebie pod wpływem przewlekłej choroby somatycznej oraz określenie związku pomiędzy obrazem siebie a akceptacją choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. Materiał i metody: Grupa badawcza składała się z 57 osób z chorobą Gravesa-Basedowa, w tym 49 kobiet i 8 mężczyzn. W badaniu wykorzystano trzy metody: Test Przymiotnikowy - ACL H. B. Gougha i A. B. Heilbruna (dwie wersje: retrospektywny oraz aktualny obraz siebie), Skalę Akceptacji Choroby - AIS B.J. Felton, T.A. Revenson, G.A.Hinrichsena oraz ankietę osobową. Wyniki pokazują, że osoby z chorobą Gravesa-Basedowa mają poczucie zmiany w obrazie siebie po zachorowaniu. Istotne różnice ujawniły się w skalach: liczbie pozytywnych przymiotników, potrzebie osiągnięć, dominacji i wytrwałości, potrzebie afiliacji, kontaktów heteroseksualnych, ujawniania i poniżania się, a także w zaufaniu do siebie, idealnym obrazie siebie, osobowości twórczej, skali męskości oraz skalach analizy transakcyjnej: wychowawczy rodzic, wolne dziecko, adoptowane dziecko. Wyniki ujawniają brak związku pomiędzy aktualnym obrazem siebie a akceptacją choroby w badanej grupie. Istnieje natomiast związek pomiędzy akceptacją choroby a retrospektywnym obrazem siebie (wyrażonym w skalach: potrzeby rozumienia siebie i innych, wysokiej oryginalności, niskiej inteligencji i niskiej oryginalności, wysokiej inteligencji) oraz wielkością zmian w obrazie siebie (wyrażoną w skalach: potrzeba kontaktów heteroseksualnych i krytyczny rodzic). Wnioski: 1. Przewlekła choroba somatyczna, jaką jest choroba Gravesa-Basedowa, wiąże się z występowaniem zmian w obrazie siebie. 2. Sposób percepcji siebie w przeszłości oraz występujące zmiany w obrazie siebie ujawniają związek z akceptacją choroby, która jest ważnym wyznacznikiem emocjonalnego sposobu funkcjonowania w chorobie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej en_US
dc.subject Choroba Gravesa-Basedowa en_US
dc.subject obraz siebie en_US
dc.subject akceptacja choroby en_US
dc.title Obraz siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowa a akceptacja choroby en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record