DSpace Repository

Produkt miejsca jako czynnik rozwoju lokalnego małych gmin miejskich i obszarów wiejskich

Show simple item record

dc.contributor.author Kamosińsk, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-06-08T08:18:48Z
dc.date.available 2021-06-08T08:18:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kamosiński Sławomir, Produkt miejsca jako czynnik rozwoju lokalnego małych gmin miejskich i obszarów wiejskich, W: Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo-Samorząd Terytorialny-Gospodarka. T.1, red. Adam Jakuszewicz. Bydgoszcz 2015, S. 107-116 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7651
dc.description.abstract Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego sprowadza się do przygotowania produktów miejsca skierowanych do klientów wewnętrznych (mieszkańców i klientów zewnętrznych. Produkt miejsca jest ważnym endogennym czynnikiem rozwoju lokalnego. Jego kreowaniem zajmują się zarówno władze samorządowej gminy, jak i aktywni mieszkańcy. Produkty miejsca mogą być związane z przebudową przestrzeni wsi i tworzeniem tzw. wsi tematycznych, przygotowaniem związanych z miejscem tradycyjnych potraw, czy budową sztucznej przestrzeni. Wskazane działania mają na celu poprawę jakości życia w gminach wiejskich i podniesienie atrakcyjności turystycznej tych obszarów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject marketing terytorialny en_US
dc.subject rozwój lokalny en_US
dc.subject produkty miejsca en_US
dc.subject czynniki rozwoju lokalnego en_US
dc.title Produkt miejsca jako czynnik rozwoju lokalnego małych gmin miejskich i obszarów wiejskich en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record