DSpace Repository

Miejsce i rola spółdzielni socjalnych w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Centrum Integracji Społecznej Piątkowo w Poznaniu działającego przy Stowarzyszeniu ETAP

Show simple item record

dc.contributor.author Kamosiński, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-06-07T18:00:13Z
dc.date.available 2021-06-07T18:00:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kamosiński Sławomir, Miejsce i rola spółdzielni socjalnych w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Centrum Integracji Społecznej Piątkowo w Poznaniu działającego przy Stowarzyszeniu ETAP, W: Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, red. Sławomir Kamosiński, Jolanta Laskowska. Bydgoszcz 2017, S. 162-179 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7644
dc.description.abstract W artykule poruszono problem społecznych następstw transformacji systemu politycznego i gospodarczego w Polsce. Krytycznej ocenie poddano pasywne meto dy wsparcia osób pozostających bez pracy. Przyjęta pasywna forma rozwiązywania problemów społecznych przyzwyczaiła wiele osób pozostających bez pracy do pozo stawania biernymi na rynku pracy. Narastający z upływem lat problem wykluczenia społecznego skłonił instytucje rządowe, samorządowe i organizacje trzeciego sektora do refleksji nad efektywnością świadczonej pomocy pasywnej. Zwrócono przy tym uwagę na pozytywną rolę, jaką w mikrospołecznościach odgrywają spółdzielnie so cjalne, które realizują idee ekonomii społecznej. Problem aktywnego wsparcia osób wykluczonych i długotrwale bezrobotnych zobrazowano na empirycznym przykładzie Stowarzyszenia ETAP w Poznaniu i związanego z nim Centrum Integracji Społecznej Piątkowo. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject gospodarka en_US
dc.subject pasywne i aktywne formy wsparcia bezrobotnych en_US
dc.subject wykluczenie społeczne en_US
dc.subject ekonomia społeczna en_US
dc.subject spółdzielnie socjalne en_US
dc.title Miejsce i rola spółdzielni socjalnych w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Centrum Integracji Społecznej Piątkowo w Poznaniu działającego przy Stowarzyszeniu ETAP en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record