DSpace Repository

Wojska obrony terytorialnej w polskim systemie obrony terytorialnej kraju w latach 1959-1989

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-05-06T12:28:12Z
dc.date.available 2021-05-06T12:28:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Sadowski Sławomir, Wojska obrony terytorialnej w polskim systemie obrony terytorialnej kraju w latach 1959-1989, W: Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne, red. Łukasz Jureńczyk, Przemysław Radziszewski, Sławomir Sadowski. Bydgoszcz 2018, S. 67-95 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7586
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie zadań i organizacji wojsk terytorialnych w systemie obrony terytorialnej kraju (OTK) w latach 1959-1989. Na bazie historycznych doświadczeń autor prezentuje pogląd, że wojska terytorialne to tylko niewielki element większego systemu - obrony terytorialnej kraju. System OTK w warunkach współczesnej wojny stanowi istotne ogniwo obrony państwa obejmujące obronę powietrzną kraju, obronę lądową strefy pozafrontowej oraz obronę wybrzeża morskiego. Ponadto w jego skład wchodzą wszystkie instytucje, jednostki i urządzenia wojskowe, które zapewniają efektywne działania bojowe wojsk operacyjnych własnych i sojuszniczych. W systemie obronnym państwa wojska obrony terytorialnej, zwykle słabiej wyposażone i uzbrojone oraz składające się z żołnierzy gorzej wyszkolonych, mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowego segmentu obronnego państwa - wojsk operacyjnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject historia Polski en_US
dc.subject system obrony terytorialnej en_US
dc.subject wojska obrony terytorialnej en_US
dc.subject wojsko en_US
dc.subject konflikty zbrojne en_US
dc.subject obronność en_US
dc.title Wojska obrony terytorialnej w polskim systemie obrony terytorialnej kraju w latach 1959-1989 en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record