DSpace Repository

Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-05-06T09:25:10Z
dc.date.available 2021-05-06T09:25:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Sadowski Sławomir, Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji W: Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski. Bydgoszcz 2014, S. 13-28 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7580
dc.description.abstract Bezpieczeństwo międzynarodowe jest zależne od różnorodnych zagrożeń. Liczba prezentowanych współcześnie zagrożeń jest wyjątkowo wielka, ale ich realne znaczenie jest różne. Artykuł zawiera analizę zagrożeń międzynarodowych przeprowadzoną poprzez pryzmat ich realności. Wynika z niej, że zagrożenia można podzielić na wywołane przez siły naturalne i stwarzane przez człowieka. Zagrożenia naturalne to katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów itp.) oraz pandemiczne zjawiska chorobowe. Realne zagrożenia międzynarodowe generowane przez ludzi to wojny i konflikty zbrojne, terroryzm, broń jądrowa, zorganizowana przestępczość międzynarodowa oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni. Poza nimi istnieje wiele innych zagrożeń, acz ich wpływ na relacje międzynarodowe jest ograniczony. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject bezpieczeństwo en_US
dc.subject zagrożenia en_US
dc.subject stosunki międzynarodowe en_US
dc.subject zjawiska realne i pozorne en_US
dc.title Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record