DSpace Repository

Pakt Ribbentrop-Mołotow a współczesne konflikty w Europie Wschodniej

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-05-06T08:42:06Z
dc.date.available 2021-05-06T08:42:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Sadowski Sławomir, Pakt Ribbentrop-Mołotow a współczesne konflikty w Europie Wschodniej, W: Zanikające blizny : kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, red. J. Waskan, S. Sadowski. Bydgoszcz 2014, S. 121-148 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7577
dc.description.abstract Pakt Ribbentrop - Mołotow zawarty 23 sierpnia 1939 r. wywarł ogromny wpływ na podziały terytorialne Europy Wschodniej. Pakt, będący wyrazem ekspansywnej polityki Niemiec i Związku Radzieckiego, doprowadził do powstania nowej sieci granic politycznych, która w niewielkim stopniu odpowiadała podziałom kulturowym i narodowym regionu. Dopóki Europa Wschodnia znajdowała się pod wpływem ustroju radzieckiego, nie mogło dojść do konfliktów o dziedzictwo religijne, narodowe i kulturowe. Jednak gdy w 1991 r. ZSRR rozpadł się na styku cywilizacji zachodniej i prawosławnej, utworzył kilka niezależnych państw o ​​niewielkiej zwartości wewnętrznej. Terytoria tych krajów (Ukraina, Białoruś, Mołdawia) zostały w dużej mierze ukształtowane przez pakt Ribbentrop - Mołotow. W rezultacie w nowych suwerennych państwach istniała bardzo zróżnicowana społeczność, w tym duża rosyjska diaspora. Szczególną rolę w generowaniu konfliktu odegrała mniejszość rosyjska, wspierana przez Federację Rosyjską, która nigdy nie porzuciła swoich imperialnych ambicji. Gdy na Ukrainie w 2014 roku toczył się głęboki konflikt polityczny, Rosja pod pozorem ochrony narodu rosyjskiego i rosyjskojęzycznego podjęła kroki w celu włączenia części Ukrainy na swoje terytorium. W wyniku Ribbentropa-Mołotowa podziały terytorialne Europy Wschodniej po rozpadzie Związku Radzieckiego okazały się bardzo kłopotliwe. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject Pakt Ribbentrop-Mołotow en_US
dc.subject Europa Wschodnia en_US
dc.subject mniejszości narodowe en_US
dc.subject ekspansywność Rosji en_US
dc.subject historia en_US
dc.title Pakt Ribbentrop-Mołotow a współczesne konflikty w Europie Wschodniej en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record