DSpace Repository

Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-02-10T15:22:17Z
dc.date.available 2021-02-10T15:22:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Sadowski Sławomir, Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej, W: Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, red. S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska. Bydgoszcz 2015, S. 125-157 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7565
dc.description.abstract Bezpieczeństwo wojskowe jest ważnym aspektem bezpieczeństwa narodowego. Należy do tak zwanego „twardego zabezpieczenia”, którego podstawowym czynnikiem jest siła. Ten artykuł jest analizą bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym aspektów bezpieczeństwa militarnego, w szczególności współczesnej definicji pojęcia, związku między bezpieczeństwem i obroną wojskową a polityką obronną. Druga część artykułu poświęcona jest systemowi bezpieczeństwa wojskowego, począwszy od podsystemu zarządzania, naczelnych organów państwa, poprzez pozamilitarne komórki docelowe, kończąc na organizacji i wyposażeniu Wojska Polskiego. Ostatnia część pracy przedstawia perspektywy rozwoju polskiego systemu ochrony wojskowej, w tym zmiany w systemie dowodzenia i dostosowania do modelu NATO a także dowództwo i plany modernizacji Wojska Polskiego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject bezpieczeństwo wojskowe en_US
dc.subject obronność en_US
dc.subject modernizacja en_US
dc.subject polityka obronna en_US
dc.subject system bezpieczeństwa wojskowego en_US
dc.subject wojsko en_US
dc.title Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record