DSpace Repository

Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności

Show simple item record

dc.contributor.author Kosiorek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2021-02-01T12:31:32Z
dc.date.available 2021-02-01T12:31:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2020, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7545
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza i opis zaangażowania społecznego nauczycieli w obliczu panującej kultury nieufności. W pierwszej części opracowania omówiono problem zaufania i nieufności wraz z ich znaczeniem i rolą dla funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. W kolejnej części przedstawiono przykładowe oddolne formy działań podejmowanych przez środowisko nauczycieli na rzecz poprawy jakości oświaty. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące konsekwencji funkcjonowania w kulturze nieufności. Zwrócono uwagę, iż pomimo wielu trudności zawodowych nauczyciele dowiedli, że nie odrzucają możliwości partycypacji społecznej, chętnie angażują się w oddolne, apolityczne inicjatywy, potrafią się solidaryzować i dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przy konsekwentnych i zdeterminowanych działaniach z czasem mogą stać się nośnikiem zmian społecznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.title Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska