Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDejna, Dagna
dc.contributor.authorNalaskowski, Filip
dc.date.accessioned2021-02-01T12:20:02Z
dc.date.available2021-02-01T12:20:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2020, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7539
dc.description.abstractW tekście przedstawiona jest sytuacja społeczna, ekonomiczna i edukacyjna Grudziądza - stutysięcznego miasta leżącego w północnej Polsce. Miasta wyjątkowego ze względu na swoją burzliwą historię – od sukcesu i boomu gospodarczego, po spektakularną i dotkliwą zapaść. Sytuacja miasta opisana jest w szerokim kontekście socjologiczno-pedagogicznym. Autorzy stawiają tezę, że jedną z przyczyn katastrofalnej sytuacji Grudziądza jest brak obecności w niej uczelni wyższej. Powołując się na zebrane dane pochodzące z badań nad pejzażem edukacyjnym regionu oraz na dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, autorzy udowadniają, że brak uczelni wyższej jest nie tylko skutkiem upadku miasta, ale również jednym ze sposobów na jego ratunek. Cierpliwa i konsekwentna praca na rzecz stworzenia w Grudziądzu uczelni wyższej, która powoli i mozolnie będzie budować swój prestiż i zaufanie w społeczności lokalnej wydaje się jedną z najlepszych dróg wiodących ku poprawie. Silniejszy ośrodek akademicki da szanse młodzieży na pozostanie w mieście, a co za tym idzie szansę na poprawę wskaźników społecznych i gospodarczych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.titleO uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego miasta – na przykładzie Grudziądzaen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska