DSpace Repository

Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne

Show simple item record

dc.contributor.author Góźdź, Joanna
dc.date.accessioned 2021-02-01T11:38:37Z
dc.date.available 2021-02-01T11:38:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2020, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7528
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie związków pomiędzy wartościami ostatecznymi i instrumentalnymi a ściąganiem sprawczym, pomocniczym i niechęcią do nieuczciwej pomocy na sprawdzianie. Zastosowano kwestionariusz Sprawdziany (do pomiaru trzech wymiarów ściągania) oraz Skalę wartości Rokeacha w polskiej adaptacji P. Brzozowskiego. Przebadano 549 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki potwierdziły negatywne związki pomiędzy ściąganiem sprawczym a wartością „uczciwy” oraz „mądrość”. Potwierdzono również pozytywną korelację ściągania pomocniczego z wartością „pomocny” i negatywną pomiędzy tą wartością a niechęcią do pomocy. Nie potwierdzono natomiast związku pomiędzy ściąganiem sprawczym a wartością „wolność”. Dokonano eksploracji związków pomiędzy pozostałymi wartościami ostatecznymi i instrumentalnymi a trzema wymiarami ściągania. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.title Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska