DSpace Repository

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środek karny orzekany za przestępstwa

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewski, Radosław
dc.date.accessioned 2021-01-26T20:15:50Z
dc.date.available 2021-01-26T20:15:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Krajewski Radosław, Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środek karny orzekany za przestępstwa, W: Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, red. Sławomir Kamosiński, Jolanta Laskowska. Bydgoszcz 2017, S. 53-63 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7485
dc.description.abstract Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej jestjednym ze środków karnych orzekanych za przestępstwa. Sąd może orzec go wówczas, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Orzekany jest on na Zakaz prowadzenia określonej działalności jako środek karny... 63 okres od roku do lat dziesięciu. Ogranicza on wolność działalności gospodarczej, ale nie niweczy jej w ogóle, gdyż obejmuje on jedynie określoną działalność gospodarczą, a nie działalność gospodarczą jako taką. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject wolność gospodarcza en_US
dc.subject zakaz prowadzenia działalności gospodarczej en_US
dc.subject przestępstwo en_US
dc.subject środek karny en_US
dc.title Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środek karny orzekany za przestępstwa en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record