DSpace Repository

Efektywność Rady Bezpieczeństwa ONZ w przeciwdziałaniu międzynarodowym kryzysom militarnym w pozimnowojennym systemie bezpieczeństwa zbiorowego

Show simple item record

dc.contributor.author Jureńczyk, Łukasz
dc.date.accessioned 2021-01-21T10:42:13Z
dc.date.available 2021-01-21T10:42:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Jureńczyk Łukasz, Efektywność Rady Bezpieczeństwa ONZ w przeciwdziałaniu międzynarodowym kryzysom militarnym w pozimnowojennym systemie bezpieczeństwa zbiorowego, W: Kryzys w stosunkach międzynarodowych : typy, wymiary, skutki, sposoby przeciwdziałania, red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała. Bydgoszcz 2012, S. 125-152 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7454
dc.description.abstract Rada Bezpieczeństwa ONZ jest głównym organem odpowiedzialnym za utrzymanie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Efektywność RB w przeciwdziałaniu kryzysom militarnych przeanalizowana została w oparciu o takie kryteria jak: rezultaty realizacji badanego celu; zmieniające się zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; stosowane środki i metody działania; zdolności decyzyjne RB; ponoszone nakłady; współdziałania z innymi instytucjami międzynarodowymi; percepcja międzynarodowa RB i oczekiwania wobec niej. Badania dowodzą, że działania RB w tym zakresie są ograniczone ze względu na takie czynniki jak m.in. niewłaściwa procedura decyzyjna, niewystarczające finansowanie, brak własnych sił zbrojnych i trudności przystosowawcze do nowych zagrożeń. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject Rada Bezpieczeństwa en_US
dc.subject kryzys militarny en_US
dc.subject efektywność. en_US
dc.title Efektywność Rady Bezpieczeństwa ONZ w przeciwdziałaniu międzynarodowym kryzysom militarnym w pozimnowojennym systemie bezpieczeństwa zbiorowego en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record