DSpace Repository

Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Refleksje wokół "Białej Księgi" z 2016 r.

Show simple item record

dc.contributor.author Kosman, Michał
dc.date.accessioned 2020-11-09T20:27:20Z
dc.date.available 2020-11-09T20:27:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kosman Michał, Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Refleksje wokół "Białej Księgi" z 2016 r., W: Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne, red. Łukasz Jureńczyk, Przemysław Radziszewski, Sławomir Sadowski. Bydgoszcz 2018, S. 37-49 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7279
dc.description.abstract Po zakończeniu zimnej wojny nastąpiły wyraźne zmiany w interpretacji głównych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Znajdowały one swój wyraz w dokumentach dotyczących strategii bezpieczeństwa państw Zachodu. Celem artykułu jest przybliżenie niemieckich dokumentów programowych w tym zakresie, w szczególności najnowszego z nich, czyli „Białej Księgi" z 2016 r. Analiza tego dokumentu pozwala dostrzec zmiany w percepcji zagrożeń, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 25 lat od opublikowania Wytycznych polityki obronnej z 1992r. Ponadto omówiono udział niemieckich sił zbrojnych w międzynarodowych operacjach kryzysowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe en_US
dc.subject Niemcy en_US
dc.subject niemiecka polityka bezpieczeństwa en_US
dc.subject wytyczne polityki obronnej en_US
dc.subject „Biała Księga" en_US
dc.title Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Refleksje wokół "Białej Księgi" z 2016 r. en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record