Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2020-10-22T10:03:09Z
dc.date.available2020-10-22T10:03:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Świadkowie i sąsiedzi. Ku nowym kategoriom pojęciowym oraz perspektywom praktyki w edukacji międzykulturowej. [w:] E. Ogrodzka-Mazur, G.Błahut, G.Piechaczek-Ogierman (red.): Poznawanie kultur: ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej. Toruń 2020, s.26-38.en_US
dc.identifier.isbn978-83-8180-370-0
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7241
dc.description.abstractArtykuł zawiera propozycję wzbogacenia dyskursu pedagogiki międzykulturowej o nowe kategorie pojęciowe. Autor za jedną z przesłanek współczesnego kryzysu środowiska pedagogów i edukatorów międzykulturowych (nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnej itp.) uważa brak wspólnej refleksji nad metodami osiągania celów edukacji międzykulturowej w przestrzeni publicznej. Zakłada, że wzbogacenie dyskursu o nowe kategorie może przyczynić się do zbliżenia zainteresowanych podmiotów dzięki wspólnej refleksji nad metodyką edukacji międzykulturowej, którą będzie charakteryzować posługiwanie się tym samym językiem. Proponuje wzbogacenie dyskursu o kategorie „sąsiedzi”, „świadkowie”, „miejsce” i „nie-miejsce”, które w praktyce edukacyjnej pojawiały się dotychczas w wąskich kontekstach Holokaustu, ludobójstwa i religii. Przeglądowi dotychczasowych zastosowań zaproponowanych kategorii towarzyszy autorska propozycja uwzględniających je rozwiązań metodycznych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałeken_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectpedagogika międzykulturowaen_US
dc.subjectmiędzykulturowośćen_US
dc.subjectwielokulturowośćen_US
dc.subjectsąsiaden_US
dc.subjectsąsiedzien_US
dc.subjectświadeken_US
dc.subjectświadkowieen_US
dc.subjectInnyen_US
dc.subjectObcyen_US
dc.titleŚwiadkowie i sąsiedzi. Ku nowym kategoriom pojęciowym oraz perspektywom praktyki w edukacji międzykulturowejen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord