DSpace Repository

The Laughter of Life and Death

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2020-08-28T11:30:23Z
dc.date.available 2020-08-28T11:30:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: The Laughter of Life and Death. Personal Stories of the Occupation, Ghettos and Concentration Camps to Educate and Remember. trans. Agata Cienciała, John Eric Starnes, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-8018-322-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7175
dc.description The book comprises some descriptions of the circumstances in which the phenomenon of laughter occurred in times of social crisis associated with the Second World War and the occupation of Poland during that time. Owing to the reports, memories, and testimonies provided by the participants of the dramatic events in occupied Poland, the ghettos, and concentration camps, as well as the collection of humorous works from the times of the war and occupation, the reader will realize what an important function was fulfilled by laughter, as a factor of resistance, improving the quality of life, and shaping a community. The author presents some examples of the activity of the “people of laughter” during World War II, within cultural creation, underground activity and in street folklore. He also presents some fragments of the personal stories of both the people known from mass culture in Poland (Adam Grzymała-Siedlecki, Marian Hemar, Anna Jachnina, Jerzy Jurandot, Aleksander Kamiński, Szymon Kobyliński, Janusz Korczak, Bożena Krzywobłocka, Eryk Lipiński, Antoni Marianowicz, Marian Walentynowicz, Władysław Szpilman, etc.) and little known or anonymous ones, who by making others laugh and laughing with them improved the quality of life of the people experiencing the trauma of war and occupation. The book is interesting for people eagerly studying the history of World War II and the Holocaust in its intercultural approach. Furthermore, those who deal with historical education associated with national memory sites and with laughter therapy for the victims of social crises will find new inspiration through the anecdotes and stories contained herein. en_US
dc.description.abstract Anglojęzyczna wersja książki P.P.Grzybowski: Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019. W książce zostały opisane okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej Polsce, gettach i obozach koncentracyjnych, oraz wyborowi utworów komicznych z czasów wojny i okupacji, czytelnik zorientuje się, jak istotną funkcję pełnił śmiech jako czynnik m.in. oporu, poprawiania jakości życia i kształtowania wspólnoty. Autor przedstawia przykłady aktywności „ludzi śmiechu” podczas drugiej wojny światowej, w ramach twórczości kulturalnej, działalności konspiracyjnej, w folklorze ulicy oraz fragmenty historii osób zarówno znanych z kultury masowej (Adam Grzymała-Siedlecki, Marian Hemar, Anna Jachnina, Jerzy Jurandot, Aleksander Kamiński, Szymon Kobyliński, Janusz Korczak, Bożena Krzywobłocka, Eryk Lipiński, Antoni Marianowicz, Marian Walentynowicz, Władysław Szpilman i in.), mało znanych, jak i anonimowych, które rozśmieszając i śmiejąc się z innymi poprawiały jakość życia doświadczających wojennej traumy. Książka ta może zainteresować osoby pasjonujące się historią drugiej wojny światowej i Holokaustu w ujęciu międzykulturowym, zajmujące się edukacją historyczną związaną z miejscami pamięci narodowej, a także terapią śmiechem realizowaną z ofiarami kryzysów społecznych. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject śmiech en_US
dc.subject wojna en_US
dc.subject okupacja en_US
dc.subject getto en_US
dc.subject obozy koncentracyjne en_US
dc.subject Auschwitz en_US
dc.subject Holokaust en_US
dc.subject Zagłada en_US
dc.subject edukacja do pamięci en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject laughter en_US
dc.subject laugh en_US
dc.subject Holocaust en_US
dc.subject concentration camp en_US
dc.title The Laughter of Life and Death en_US
dc.title.alternative Personal Stories of the Occupation, Ghettos and Concentration Camps to Educate and Remember en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record