DSpace Repository

Zmiany ładu społeczno-politycznego i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji

Show simple item record

dc.contributor.author Bednarz, Marek
dc.date.accessioned 2020-08-19T10:16:32Z
dc.date.available 2020-08-19T10:16:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7159
dc.description.abstract Pod koniec XX w. dokonały się radykalne zmiany zarówno w sferze stosunków międzynarodowych, jak i obszarze rozwoju społecznego, które stały się źródłem wyzwań dla bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego. Co więcej, zachodzące obecnie przemiany społeczno-ekonomiczne wywołane funkcjonowaniem wolnego rynku dają realne podstawy do zakwestionowania tezy, że demokracja przedstawicielska jest przyszłością świata nawet w odniesieniu do demokratycznych państw wysokorozwiniętych. Dodatkowo obnażyły one słabość nieprzystających do obecnych warunków rozwiązań instytucjonalnych mających zapewnić ład i rozwój społeczny. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject rozwój społeczny en_US
dc.subject ład społeczny en_US
dc.subject nowe ryzyka socjalne en_US
dc.subject zabezpieczenie społeczne en_US
dc.subject demokracja en_US
dc.subject partycypacja polityczna en_US
dc.subject wykluczenie społeczne en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.title Zmiany ładu społeczno-politycznego i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record