Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorSzczepaniak, Bartosz
dc.date.accessioned2020-08-14T08:56:59Z
dc.date.available2020-08-14T08:56:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7106
dc.description.abstractArtykuł charakteryzuje relacje pomiędzy największym na świecie paktem militarnym – Sojuszem Północnoatlantyckim i krajem neutralnym – Szwecją. Analizie poddane zostało partnerstwo oparte na płaszczyźnie stricte militarnej, pozawojskowej oraz aspekty dotyczące współpracy tychże podmiotów, jak choćby sprawa neutralności czy też wydarzenia związane z aneksją Krymu i rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Badania związane z tematem artykułu zostały oparte na analizie ofi cjalnych dokumentów NATO, notatek prasowych czy ofi cjalnych doniesień związanych z konkretnymi wydarzeniami. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy kraj neutralny może współpracować z NATO oraz czy faktycznie między NATO i Szwecją zachodzi relacja partnerska. Oprócz powyższych zagadnień w artykule podjęto się próby zdefi niowania pojęć: neutralność, polityka neutralności oraz partnerstwo. Po analizie dostępnych treści z całą stanowczością można stwierdzić, że na linii NATO–Szwecja zachodzi więź partnerstwa.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKWen_US
dc.subjectNATOen_US
dc.subjectSzwecjaen_US
dc.subjectpartnerstwoen_US
dc.subjectneutralnośćen_US
dc.subjectwojskoen_US
dc.subjectbezpieczeństwo strategiczneen_US
dc.titlePartnerstwo NATO-Szwecjaen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord