DSpace Repository

Pedofilia w Kościele katolickim za pontyfikatów Benedykta XVI i papieża Franciszka

Show simple item record

dc.contributor.author Płachecka, Agata
dc.date.accessioned 2020-08-14T08:51:39Z
dc.date.available 2020-08-14T08:51:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7104
dc.description.abstract Jednym z głównych problemów wewnętrznych o charakterze społecznym, z którym przez okres dwóch ostatnich pontyfi katów zmaga się instytucja Kościoła katolickiego, jest występowanie w jego szeregach procederu pedofilii. Artykuł stanowi analizę różnicy w podejściu do problemu na przestrzeni dwóch ostatnich pontyfi katów, a badana skala zjawiska oraz zasięg terytorialny pozwala bez wątpienia nadać temu procederowi charakter globalny. W oparciu o analizy pontyfikatów wyraźnie zarysowuje się obraz problemu pedofi lii w Kościele jako spuścizny po wieloletniej polityce tuszowania tego typu nadużyć seksualnych przez zwierzchników Kościoła. Ujawnienie przypadków nadużyć seksualnych, których dopuszczali się duchowni względem nieletnich w poszczególnych krajach, były bezpośrednią przyczyną kryzysu tamtejszych Kościołów powszechnych przypadających na okres pontyfikatu Benedykta XVI i papieża Franciszka. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject Kościół katolicki en_US
dc.subject pedofilia en_US
dc.subject nadużycia seksualne en_US
dc.subject prawo kanoniczne en_US
dc.subject pontyfikat en_US
dc.title Pedofilia w Kościele katolickim za pontyfikatów Benedykta XVI i papieża Franciszka en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record