Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMazurkiewicz, Bartosz
dc.date.accessioned2020-08-14T08:27:46Z
dc.date.available2020-08-14T08:27:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7097
dc.description.abstractSzkolnictwo wyższe w dobie globalizacji, rozwijającej się specjalizacji, interdyscyplinarności, umiędzynarodowieniu – stale ewoluuje. Dzięki procesowi bolońskiemu dostosowuje się europejską edukację do zachodzących zmian. W szczególności dotyczy to zmian w sposobie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, wprowadzaniu norm jakości, promowaniu mobilności, tworzeniu uniwersalnych, porównywalnych ram kwalifi kacji. W artykule opisano pokrótce historię Procesu Bolońskiego; scharakteryzowano narzędzia służące realizacji podstawowych celów; dokonano wstępnej oceny stanu szkolnictwa wyższego w Polsce na tle innych krajów Europy; podjęto próbę określenia perspektyw na przyszłość, kierunków rozwoju i wyzwań.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKWen_US
dc.subjectproces bolońskien_US
dc.subjectszkolnictwo wyższeen_US
dc.titleProces boloński a kondycja szkolnictwa wyższego w Polsceen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord