Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKropidłowski, Zdzisław
dc.date.accessioned2020-05-04T13:14:54Z
dc.date.available2020-05-04T13:14:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKropidłowski Zdzisław, XVIII-wieczny księgozbiór cechu piekarzy gdańskich, W: Dzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013-2015, pod red. Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współpracy Zdzisława Kropidłowskiego i Dariusza Spychały. Bydgoszcz 2017, S. 95-114en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6941
dc.description.abstractW Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowało się zestawienie ksiąg będących w posiadaniu cechu piekarzy, przechowywanych w końcu XVIII wieku, w żelaznej skrzyni, małej szafce i w skrzyni przeznaczonej na księgi. Do naszych czasów zachowały się najważniejsze z nich. Były to rękopisy i druki, w tym trzy egzemplarze w języku polskim, a pozostałe w języku niemieckim i po łacinie. Są to dekrety królewskie, uchwały Rady Miasta Gdańska, księgi prawa polskiego, litewskiego i konstytucje sejmowe, ordynacje, księgi kasowe, recesy i opisy procesów oraz kroniki. Oprawiono je najczęściej w pergamin, rzadziej w płótno, karton lub skórę. Zawierają ozdobne wpisy i ryciny oraz wklejone lub wszyte druki ulotne. Ich zawartość ukazuje ambicje cechu i jego przedstawicieli, problemy związane z rozgraniczeniem produkcji i reprezentowaniem pospólstwa we władzach miasta oraz udział w działaniach opozycji wobec władz miasta. Cenne są też księgi zawierające dane o wyrobach i życiu społecznym w korporacji. Najwięcej miejsca zajmowały spory o rozgraniczenie produkcji pieczywa ciemnego i pszennego oraz wyrobów cukierniczych. Zgromadzony księgozbiór świadczy o posługiwaniu się słowem pisanym na wysokim poziomie, o szacunku do słowa pisanego i do wiedzy. Mówi również o dużej świadomości społecznej piekarzy i znaczącej randze ich zawodu.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectdzieje książkien_US
dc.subjectksięgozbiór cechu piekarzy gdańskichen_US
dc.subjectGdańsk XVIII wieken_US
dc.titleXVIII-wieczny księgozbiór cechu piekarzy gdańskichen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord