Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBasińska, Małgorzata
dc.contributor.authorJaworska, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-01-29T13:43:19Z
dc.date.available2020-01-29T13:43:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBasińska M., Jaworska K., Poczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłości, W: Przywiązanie: związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna, red. K. Lubiewska. Bydgoszcz 2017.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6764
dc.description.abstractPraca prezentuje wyniki badań dotyczące związku poczucia więzi z Bogiem z samorealizacją u osób na etapie późnej dorosłości. Przebadano 84 osoby będące na etapie późnej dorosłości. Zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz Wyboru Wartości Krzysztofa Hirszla, Kwestionariusz Więzi z Bogiem Rafała P. Bartczuka i Wiesława Matysa oraz metryczkę. Ńa podstawie literatury założono występowanie zależności pomiędzy zaufaniem Bogu (dodatniej) oraz lęku w stosunku do Boga (negatywnej) a samorealizacją, niezależnie od płci badanych osób. Wyniki pokazały, że związek ten występuje jedynie w grupie kobiet. Założono ponadto, iż osoby podejmujące różnego typu zachowania religijne charakteryzują się wyższym poziomem zaufania Bogu, co zostało tylko częściowo zweryfikowane pozytywnie. Osoby przystępujące do sakramentów i czytające książki religijne cechowały się wyższym zaufaniem do Boga niż osoby niewykonujące tych czynności. Zaś osoby uczestniczące w nabożeństwach cechowały się zarówno wyższym zaufaniem, jak i lękiem w stosunku do Boga, w porównaniu do osób nieuczestniczących w nabożeństwach. Płeć żeńska i niski lęk w relacji do Boga okazały się predyktorami samorealizaqi na etapie późnej dorosłości.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectsamorealizacjaen_US
dc.subjectAbraham Maslowen_US
dc.subjectpoczucie więzien_US
dc.subjectBógen_US
dc.subjectpóźna dorosłośćen_US
dc.subjectreligiaen_US
dc.subjectbadaniaen_US
dc.titlePoczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłościen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord