DSpace Repository

Poczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłości

Show simple item record

dc.contributor.author Basińska, Małgorzata
dc.contributor.author Jaworska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-01-29T13:43:19Z
dc.date.available 2020-01-29T13:43:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Basińska M., Jaworska K., Poczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłości, W: Przywiązanie: związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna, red. K. Lubiewska. Bydgoszcz 2017. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6764
dc.description.abstract Praca prezentuje wyniki badań dotyczące związku poczucia więzi z Bogiem z samorealizacją u osób na etapie późnej dorosłości. Przebadano 84 osoby będące na etapie późnej dorosłości. Zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz Wyboru Wartości Krzysztofa Hirszla, Kwestionariusz Więzi z Bogiem Rafała P. Bartczuka i Wiesława Matysa oraz metryczkę. Ńa podstawie literatury założono występowanie zależności pomiędzy zaufaniem Bogu (dodatniej) oraz lęku w stosunku do Boga (negatywnej) a samorealizacją, niezależnie od płci badanych osób. Wyniki pokazały, że związek ten występuje jedynie w grupie kobiet. Założono ponadto, iż osoby podejmujące różnego typu zachowania religijne charakteryzują się wyższym poziomem zaufania Bogu, co zostało tylko częściowo zweryfikowane pozytywnie. Osoby przystępujące do sakramentów i czytające książki religijne cechowały się wyższym zaufaniem do Boga niż osoby niewykonujące tych czynności. Zaś osoby uczestniczące w nabożeństwach cechowały się zarówno wyższym zaufaniem, jak i lękiem w stosunku do Boga, w porównaniu do osób nieuczestniczących w nabożeństwach. Płeć żeńska i niski lęk w relacji do Boga okazały się predyktorami samorealizaqi na etapie późnej dorosłości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject samorealizacja en_US
dc.subject Abraham Maslow en_US
dc.subject poczucie więzi en_US
dc.subject Bóg en_US
dc.subject późna dorosłość en_US
dc.subject religia en_US
dc.subject badania en_US
dc.title Poczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłości en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record