Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBasińska, Małgorzata
dc.contributor.authorSucharska-Daraż, Anna
dc.contributor.authorWolszczak, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-01-24T13:52:51Z
dc.date.available2020-01-24T13:52:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBasińska M., Sucharska-Daraż A., Wolszczak K., Satysfakcja z życia osób bezdomnych, W: Osoby bezdomne: psychologiczne aspekty ich funkcjonowania, red. M. Basińska. Bydgoszcz 2014.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6757
dc.description.abstractBezdomność to istotny problem zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym, mimo to na gruncie psychologii nie znajdujemy wielu opracowań opisujących i wyjaśniających jego specyfikę. Celem prezentowanych badań była próba określenia stopnia satysfakcji z życia kobiet i mężczyzn bezdomnych w porównaniu z osobami mieszkającymi w domach, przy uwzględnieniu różnych charakterystyk społeczno-demograficznych i cech bezdomności. Zastosowano dwie metody badawcze: wywiad ustrukturalizowany oraz skalę Satysfakcji z Życia (The Satisfaction with Life Scale - SWLS). Przebadano 154 osoby, po 77 w grupie bezdomnych i mieszkających w domach, w przedziale wiekowym od 18 do 68 lat. Wykazano, że osoby bezdomne także przy uwzględnieniu płci mają istotnie niższą satysfakcję z życia (poziom niski) niż osoby posiadające miejsce zamieszkania (poziom przeciętny). Wbrew przewidywaniom charakterystyki społeczno-demograficzne i cechy bezdomności nie ujawniły istotnego statystycznie związku z SWL, co może wzmacniać tezę o osobowościowych uwarunkowaniach satysfakcji z życia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectosoby bezdomneen_US
dc.subjectsatysfakcja z życiaen_US
dc.titleSatysfakcja z życia osób bezdomnychen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord